Sashimi
Sashimi 15 pièces Fines tranches de poisson cru
17,10 €
SASHIMI ASSORTIMENT
16,90 €
SASHIMI DAURADE
16,90 €
SASHIMI MIXTE THON SAUMON
16,90 €
SASHIMI SAUMON
16,90 €
SASHIMI THON
Tataki 15 pièces Fines tranches de poisson mi-cuit
17,90 €
TATAKI SAUMON
17,90 €
TATAKI THON
Sashimi Tataki Demi Portion 7 pièces Fines tranches de poisson cru
9,90 €
SASHIMI ASSORTIMENT DEMI PORTION
9,90 €
SASHIMI DAURADE DEMI PORTION
9,90 €
SASHIMI MIXTE DEMI PORTION
9,90 €
SASHIMI SAUMON DEMI PORTION
9,90 €
SASHIMI THON DEMI PORTION
9,90 €
TATAKI SAUMON ( MI-CUIT) DEMI PORTION
9,90 €
TATAKI THON ( MI-CUIT) DEMI PORTION