Sashimi
Sashimi 15 pièces Fines tranches de poisson cru
16,50 €
SASHIMI ASSORTIMENT
15,90 €
SASHIMI DAURADE
16,50 €
SASHIMI MIXTE THON SAUMON
15,90 €
SASHIMI SAUMON
15,90 €
SASHIMI THON
Tataki 15 pièces Fines tranches de poisson mi-cuit
17,50 €
TATAKI SAUMON
17,50 €
TATAKI THON
Sashimi Tataki Demi Portion 7 pièces Fines tranches de poisson cru
9,00 €
SASHIMI ASSORTIMENT DEMI PORTION
8,00 €
SASHIMI DAURADE DEMI PORTION
9,00 €
SASHIMI MIXTE DEMI PORTION
8,00 €
SASHIMI SAUMON DEMI PORTION
8,00 €
SASHIMI THON DEMI PORTION
9,00 €
TATAKI SAUMON ( MI-CUIT) DEMI PORTION
9,00 €
TATAKI THON ( MI-CUIT) DEMI PORTION